קטלוג 2017

חוסנה של מדינת ישראל והיכולת שלה להתמודד מול האיומים השונים טמונה בעורף האזרחי.

זוהי השנה השנייה בה מופץ קטלוג לקידום ההסברה לחירום ברמה המקומית.

קטלוג זה נועד לשרת אתכם בפועלכם בהעלאת המוכנות להתמודדות

עם האתגרים בחירום בתחום המידע לציבור.

מוכנים בשגרה  מוגנים בחירום!

בלחיצה על סמל זה

ניתן לצפות ולהוריד את המוצר.

בלחיצה על סמל זה

ניתן להירשם/ להזמין את המוצר.

*הערה: קבועי הזמן לקבלת השירות מותנה במלאי הקיים.

הכשרות

העלאת המוכנות להתמודדות עם האתגרים בחירום באמצעות הכשרות

ניתן להירשם להכשרה!

עבור ראשי רשויות

עבור ראשי רשויות מהמגזר הערבי

עבור ראשי רשויות

עבור דוברי הרשויות המקומיות

עבור מנהלי מכלולי המידע לציבור

עבור בעלי התפקידים העוסקים בתחום

המידע לציבור ברשויות המקומיות

אימונים

העלאת המוכנות להתמודדות עם האתגרים בחירום באמצעות אימונים

עבור העוסקים בתחום המידע לציבור ברשויות המקומיות

ניתן להזמין אימון!

עבור מנהלי מכלול המידע

עבור המוקד הרשותי

תחרות

"שיח מקוון בעורף" – מוכנות הרשות המקומית בתחום העברת המידע לציבור בחירום במדיה המקוונת

ניתן להירשם!

פורמט התמודדות בתחרות

*התמודדות בתחרות מותנה במילוי טופס התמודדות לתחרות ומצגת המשקפת עמידה בקריטריונים.

הדרכת אוכלוסייה

ניתן להזמין!

פעילות פיקוד העורף להטמעת

תרבות של מוכנות לחירום

הדרכה לחירום

עמדת מידע

 הדרכה ניתנת לכל מוסד, מפעל, ארגון  ולכל גוף דורש - ללא עלות

 מצגת אינטרקטיבית, בשפות: עברית,  ערבית, רוסית

 משך ההדרכה: 60 דקות - ההדרכה  תותאם לקהל היעד (ההדרכה תועבר על ידי מדריכת אוכלוסייה לשעת חירום).

 במסגרת ההדרכה יחולקו למשתתפים  עלוני הסברה ותחולק תעודה המעידה כי המקום עבר הדרכה לחירום

עמדת מידע כוללת שלטי גלילה ועלוני הסברה.

העמדה תיפרס על ידי מדריכות אוכלוסייה לשעת חירום.

ניתן לפרוס בפתח של כנס/ יום עיון/ השתלמות.

אחידות המסר –  עזרים לשימוש מכלול המידע לציבור והביטחון

עזרים

מנחה חובה לבעלי התפקידים העוסקים בתחום המידע לציבור ברשות המקומית וכולל מידע מקצועי להיערכות ומוכנות לחירום.

ניתן להירשם!

קבצי שאלות ותשובות למוקד

נוהל עבודה בין המוקד הטלפוני של הרשות המקומית לבין מרכז המידע של פיקוד העורף

טיפים לדף הפייסבוק

שילוט למרחב המוגן

הנחיות התנהגות למצבי החירום השונים וההיערכות הנדרשת שהפרט והמשפחה נדרשים לבצע בשגרה

עלוני הסברה

ניתן להזמין!

עלון היערכות לחירום

הנחיות התנהגות לכלל מצבי החירום.

ניתן להזמין בכמות המתאימה לפריסה במקומות מרכזיים (לא מיועד לחלוקה לכל בית אב)

חוברות הנחיות בפישוט לשוני

מידע והנחיות היערכות למצבי החירום השונים בשפה פשוטה ונגישה.

ניתן להזמין למוסדות ולאוכלוסייה מיוחדת בקהילה.

רעידת אדמה

ירי רקטות וטילים

כרזות

כרזות הכוללות הנחיות התגוננות לחירום

מיועד לתלייה במקומות מרכזיים/ מוסדות ציבור/ מוסדות חינוך ועוד

ניתן להזמין!

הנחיות לרעידת אדמה

הנחיות לירי רקטות וטילים